Hořejší Obora 15. října

Za větrného slunečného počasí jsme došli k rybníku Hořejší Obora. Na stromech jsme tam viděli nově připevněné budky pro sýkorky, rehky, špačky a domečky pro netopýry. Výkřikovali jsme: „Jůů! A „Jéé!", když se při závanech větru ze stromů snášel „déšť" krásného barevného listí. Do vody jsme naházeli spoustu kamenů, zkoušeli jsme házet žabky, házet do dálky nebo prostě jen dělat cákance. Po cestě zpátky se strhla bitva s listím, po které někteří ještě dlouho vyklepávali listí ze svého oblečení a vlasů (zejména paní vychovatelka...).