Práce na našem políčku

Třetí třída započala školní rok vyprávěním o počátku světa podle Starého zákona. Když byli Adam s Evou vyhnáni z rajské zahrady, poznali zimu, strach, nebezpečí a hlad. To, co doposud bylo samozřejmé a bylo člověku láskyplně věnováno otcovskou náručí, se nyní otřáslo v základech. Člověk byl nucen v potu a slzách dobývat chléb ze země a postarat se o své bezpečí. Toto je duševní naladění dětí ve třetí třídě. Opouští svět zlatého věku bezstarostného dětství. Přichází první myšlenky na závažné otázky lidské existence. Waldorfská pedagogika proto přináší dětem obrazné vyprávěním biblických příběhů, avšak také praktické, pro život velmi zásadní, epochy vyučování - Ze zrna chléb, Řemesla a Stavba domu. V září tedy třeťáci zorali, vypleli, uvláčeli a zaseli malý kus půdy na Svaté Hoře. Děti zakusily na vlastní kůži těžkou práci s rýčem, pluhem a bránami. Žito i pšenice vzklíčily - počíná se velké mysterium přírody. Jsme šťastni, že jej naše děti mohou prožívat.

Finančně podporováno městem Příbram