Chyba
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2015/5/olympiada/foto1 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

V Příbrami vzplál olympijský oheň

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ilustrate/zivot/2015/5/olympiada/foto1 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

olymp

Ve dnech 22. a 23. května se Waldorfská škola Příbram proměnila v dějiště olympijských her, jež se každoročně konají pro páté třídy waldorfských škol po celém světě. Olympiáda pořádaná v dávném duchu starých řeckých her je jakýmsi vyvrcholením motivu, který se jako Ariadnina nit táhne celým pátým ročníkem-řecké historie. Ve své podstatě mají ukázat to nejvíce harmonické, čím se člověk může stát a o co by měl neustále usilovat-tělesná, duševní a duchovní vyvážená zralost člověka, kalokagáthia. Ve svém zápolení k poctě Diově se borkyně a borci jednotlivých řeckých městských států snažili prokázat tuto harmonii ve cvičení tělesných, jakými jsou běh, vrh, zápas, skok, tak též ve zkouškách duchovních uměním recitace a v neposlední řadě potěšit svým divadelním výstupem duše všech diváků. Letos se do Příbrami sjelo něco kolem 270 žáků spolu se svými třídními učiteli a dospělým doprovodem z třinácti waldorfských škol z celé české republiky (z Prahy, Písku, Českých Budějovic, Pardubic, Semil, Brna, Olomouce, Ostravy, Plzně). Při závěrečném ceremoniálu bylo rozdáno 50 medailí těm nejzdatnějším. Vzpomínku na Olympiádu 2015 v Příbrami si odvezl každý v podobě pamětního listu a pamětní medaile.

Zahájení bylo vskutku impozantní: od waldorfské školy se vydal nekonečný seznamovací průvod městem. Stovky dětí a dospělých v řeckých bílých chitonech s olympijskou hymnou na rtech přitahovaly nemalý zájem Příbramských, kteří vytvořili špalír doprovázející děti až na náměstí T. G. Masaryka. Po úvodních fanfárách žesťové sekce příbramského waldorfského Astoria bandu pod vedením Mgr. Jaroslava Šimůnka zazněly povzbudivé proslovy paní ředitelky Waldorfské školy Příbram Mgr. Veroniky Poláčkové Nejedlové a pana starosty Ing. Jindřicha Vařeky. S plnou silou a zaujetím jsme společně zazpívali tradiční řeckou olympijskou hymnu a odebrali se nazpět do naší školy. Pro děti už byl připravený, slavnostně vyzdobený divadelní sál. Zde každá ze škol na jevišti předvedla divadelně ztvárněnou část Odysseových cest.

Po dvouhodinovém divadelním představení už nikdo děti neudržel. Všichni účastníci se posilnili připravenou večeří a odebrali se na Svatou Horu. Další podvečerní program na stejné téma připravili rodiče dětí z Waldorfské školy Příbram: děti si mohly vyzkoušet záludnost Minotaurova labyrintu, lámat si hlavu nad otázkami delfské věštírny či zkoušet svou hbitost při různě náročných fyzických aktivitách. Do spacáků se závodníci dostali až pozdě večer.

V sobotu ráno, hned po vydatné snídani, se všichni znovu sešli na sportovním hřišti pod Svatou Horou, aby pokračovali ve sportovních kláních, aby v rámci svých schopností vyzkoušeli svou zdatnost při klasických disciplínách (sprint, skok, hod, řecko-římský zápas či maraton) nebo v disciplíně umělecké - rétorice umění krásného slova a řeči. Na stadion za nadšeného potlesku vběhla paní učitelka z Pardubic, předala štafetu s pochodní naší paní ředitelce a brzy vzplál nad stadionem olympijský oheň. Poslední povzbuzující slova představitelů města, ředitelky školy a vzhůru do boje.

Vybrat vítěze při sportovních disciplínách bylo jasné, zde rozhodují naměřené sekundy či metry, ale vybrat nejlepší báseň stvořenou na vylosovaná slova bylo nesmírně těžké. Hodnotila se spolupráce dětí, sociálnost, samostatnost, rychlá reakce, nápaditost při závěrečné prezentaci básně. Po vyhlášení vítězů celé akce se jednotlivé školy rozjely do svých domovů, každý účastník si odnesl nejen medaili, ale hlavně spoustu krásných zážitků. V srdcích si neseme vzpomínku na akci, na kterou jsme se – podobně jako organizátoři z Waldorfské školy Příbram – připravovali po celý uplynulý školní rok.

A co říci na závěr? Poděkováním za nekonečné dny a probdělé noci byly nadšené a zářící oči dětí, uznalé pohledy dospělých. Olympijské hry 2015 v Příbrami byly skvěle naplánovány, včetně objednaného počasí. Štafetu přebrala další waldorfská škola, takže příští rok na shledanou v Ostravě.
PhDr. Iveta Machutová

Ukázky básní dětí

TROJA
Bojujeme spolu za tu naši Troju, modlíme se k Bohu.
Symbolem jsou kruhy, mají barvu duhy.
Ukázky básní dětí
Do cíle se budem plavit, pak to spolu budem slavit.
Malí, velcí, všichni spolu, nemáme tu patu Achilovu.
Brutální je pouze ten,
kdo se povyšuje nad poraženým soupeřem.

 

KORINTHOS
Starý Trojan našel kámen,
když Troja shořela, byl s ním amen.
Všichni Troju milovali,
a proto nahlas hulákali.
Usmívat se nemohli,
protože je přemohli.
Řekové se odplavili,
mocný klášter postavili.

 

{gallery}ilustrate/zivot/2015/5/olympiada/foto1{/gallery}

 

Slavnostní zahájení v podobě videa naleznete zde.

Olympiáda proběhla za finanční podpory Města Příbram.