Sociální praktikum Kláry Machutové

V týdnu od 10. do 13. února 2014 vykonávala v lesním klubu W Lese sociální praktikum povinné pro studenty třetího ročníku Waldorfské školy Příbram slečna Klára Machutová. Výstupy ze své praxe formulovala ve své závěrečné zprávě, kterou s jejím svolením zveřejňujeme pod tímto odkazem.