Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Výstava umělecko-řemeslných prací žáků 10.-12. ročníku

Vážení učitelé, žáci, rodiče a příznivci waldorfské školy Příbram,
zveme Vás na veřejnou prezentaci ročníkových prací žáků 12.tř. oboru umělecký truhlář a řezbář, umělecký kovář a zámečník.

Akce se koná 20.6.2014 od 15.00 ve foyer divadla A. Dvořáka. Jde o důstojné zakončení jejich studia. Během zhruba hodiny a půl dlouhého programu budete moci zažít zpěvy školního sboru, které akci zahájí. Dále samotné ústní představení ročníkových prací jednotlivých dvanácťáků a samozřejmě shlédnete výstavu jejich umělecko-řemeslných prací. V závěru zazní některé klasické skladby v podání mistrovského houslového tria.

Plakat 2014