Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Učni umění truhlářského a kovářského

Tajemství geometrie aneb cesta od tajného spolku Pythagorejců k otevřené mysli s Květem života.