Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Školní dokumenty

Na střední škole je realizován Školní vzdělávací program středního stupně Waldorfské školy Příbram. Školní vzdělávací program obsahuje ŠVP Waldorfské lyceum,ŠVP Umělecký truhlář a řezbář, ŠVP Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

• Školní vzdělávací program středního stupně Waldorfské školy Příbram - k nahlédnutí v kanceláři školy
Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů, krizový plán školy, školní program proti šikanování
Řád školy
Školní program EVVO pro rok 2017/2018

Vzory-formuláře:

Žádost o uvolnění z vyučování-krátkodobé
Posudek o zdravotní způsobilosti
Prohlášení o bezinfekčnosti
Žádost o přestup na jinou střední školu

Inspekční zprávy:

Inspekční zprávy jsou k nalezení na webu České školní inspekce

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2017/2018
Výroční zpráva za rok 2016/2017
Výroční zpráva za rok 2014/2015
Výroční zpráva za rok 2013/2014
Výroční zpráva za rok 2012/2013
Výroční zpráva za rok 2011/2012
Výroční zpráva za rok 2010/2011
Výroční zpráva za rok 2009/2010
Výroční zpráva za rok 2008/2009

Rozpočty:

• Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled
Schválený rozpočet na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019/2010