Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Organizační zajištění prázdninového provozu

 

-         hlavní prázdniny od 2. 7. – 31. 8. 2018

 

-         vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2018

 

-         sekretariát- úřední hodiny každou středu od 9- 12.00 hodin

 

-         nástup provozních zaměstnanců po dovolené 30. 7. 2018

 

-         MŠ v provozu od 30. 7.- 3. 8. 2018- zajištěn provoz školní jídelny

 

-         přípravný týden od 27. 8. do 31. 8. 2018 (nástup pedagogických pracovníků)

 

-         kontakt během prázdninového provozu: 774 369 677-sekretariát-Žáková, waldorf@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz

 

Kontakty

Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola, Hornická 327, 261 01, Příbram II

IČO: 42731259 / DIČ: CZ42731259 / Číslo účtu školy: 879 410 237 / 0100

Datová schránka:  d3bam2p

Sekretariát: Jana Žáková; kancelar (na) waldorf.pb.cz (obecný dotaz či sdělení), Andrea Procházková; andrea.prochazkova (na) waldorf.pb.cz

tel.: (+420) 318 623 306

Úřední hodiny: naleznete zde.

Ředitel školy: Mgr. Robert Žák; robert.zak (na) waldorf.pb.cz

Zástupce ředitele ZŠ: Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová; jitka.zemankova (na) waldorf.pb.cz

Zástupce ředitele SŠ: Zuzana Angelová; zuzana.angelova (na) waldorf.pb.cz

Vedoucí učitelka MŠ: Anna Marie Steinbach; anna.steinbach (na) waldorf.pb.cz

tel.: (+420) 318 695 339

Výchovný poradce: Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová; jitka.zemankova (na) waldorf.pb.cz

Metodik prevence sociálně nežádoucího chování: Mgr. Jitka Romanutti; jitka.romanutti (na) waldorf.pb.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD: Veronika Wolfová veronika.wolfova (na) waldorf.pb.cz

Vedoucí školní jídelny: Helena Krejčová; tel.: (+420) 318 633 451

Red IZO: 610451251
IZO: 181064278 Mateřská škola, Nám. Dr. Josefa Theurera 261, Příbram II
IZO: 181064286 Školní jídelna - výdejna, Nám. Dr. Josefa Theurera 261, Příbram II
IZO: 110451261 Základní škola, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451279 Střední škola, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451309 Školní družina, Hornická 327, Příbram II
IZO: 150019769 Školní klub, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451295 Školní jídelna, Hornická 327, Příbram II