Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Výsledky přijímacího řízení na umělecké obory

Výsledky přjímacího řízení ze dne 8. ledna naleznete zde.

Výsledky přjímacího řízení ze dne 15. ledna naleznete zde.