Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Výdsledky přijímacího řízení ze dne 11. 6. 2018

Výsledky naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení-II. běh 1. kola na obor Kombinované lyceum

Výsledky naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení 2. kola na obor reprodukční grafik

Výsledky naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení 2. kola na obor kombinované lyceum

Výsledky naleznete zde.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení-kombinované lyceum

Výsledky nalzenete zde.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení-reprodukční grafik

Výsledky nalzenete zde.