Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podívají na obecně platných formulářích, součástí je i vyjádření praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor. Aktuální přihlášku je možné stáhnout na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.