Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Vyhlášení 2. kola přijímacích zkoušek na obor kombinované lyceum a reprodukční grafik

Informace naleznete zde (kombinované lyceum) a zde (reprodukční grafik).