Kódy oborů pro vyplnění přihlášky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Kód a název oboru vzdělávání: 78-42-M/06 Kombinované lyceum.

Zpracování podle RVP pro obor Kombinované lyceum.

Kód a název oboru vzdělávání: 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář.

Zpracování podle RVP pro obor Umělecký truhlář a řezbář.

Kód a název oboru vzdělávání: 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Zpracování podle RVP pro obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Kód a název oboru vzdělávání: 34-53-H/01 Reprodukční grafik.

Zpracování podle RVP pro obor Reprodukční grafik.