Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhlášku napeznete zde.