Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Projekt lesní klub "W LESE"

Možná, že v tomto spojení vypadá velké dvojité vé tak nějak nepatřičně, jako omyl nebo chyba.
Ale není to tak. Klub W lese v sobě spojuje dvě důležité hodnoty, které vyznáváme ve vztahu k dětem a k životu vůbec. Jednak je to vztah k přírodě a jejím zákonům a potom vztah k waldorfské pedagogice, jejímž základem je úcta k dítěti a prožitkové učení. Příroda dětem poskytuje volný prostor bez hranic a zároveň je učí, že být její součástí vyžaduje pokoru, odvahu a odpovědnost. Waldorfská pedagogika je průvodcem nás dospělých v tom, jak své děti vést, aby z nich vyrostly svobodní
a odpovědní lidé. deti

V lesních klubech a školkách platí, že děti tráví většinu času venku a to za každého počasí. Hrají si s přírodními materiály w lese, na loukách, v sadech „bez zdí a plotů".

Takový je i náš klub W lese

Důležité je vědět, že lesní kluby a školky nabízejí plnohodnotný vzdělávací předškolní program a vzdělané, nadšené pedagogy, jen to celé dělají převážně venku.

Venku se děti učí, hrají si, poznávají a potkávají, vyrábějí a staví, lezou a zdolávají, zpívají a povídají, putují a sedí, smějí se a brečí a to za větru, deště, sněhu a slunce.

Příroda se tak stává místem, kde děti mohou zcela přirozeně rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, najít inspiraci pro tvořivou hru, získat mnoho znalostí o přírodě, připravit se na školu, stát se odolnými.

V lesních MŠ a klubech je menší počet dětí na pedagoga než je tomu v klasických MŠ. Optimální počet je patnáct až dvacet dětí doprovázených vždy nejméně dvěma dospělými.

Od roku 2010 probíhal dvouletý pilotní projekt, MŠMT k ověřování kvality lesních MŠ a možnostech jejich integrace. Závěr MŠMT: lesní MŠ jsou plnohodnotnou variantou předškolního vzdělávání (http://lesnims.cz)

První lesní školky vznikly již v 50. letech ve Skandinávii, odkud se tato myšlenka rychle rozšířila především do západní Evropy. U nás lesní školky vznikají poslední tři roky a v současné době jich Asociace LMŠ eviduje přes 60.

Jak vypadá vzdělávání venku?

Probíhá to úplně stejně jako uvnitř. Děti pracují s nůžkami, pastelkami a se vším, co běžně potřebují. Učitelky se „jen" každé ráno musí na program vybavit a vzít vše potřebné do lesa s sebou. Když prší, děti si budou hrát mezi loužemi i v nich, naučí se, že v mokrém lese se lépe staví. Naučí se, že když prší nebo sněží hodně, je to v přírodě a na těle znát. Rodiče musí hledět na to, jaké bude počasí a děti dobře vybavit. Vzdělávací program v lesním klubu přirozeně navazuje na roční období a místo. Učitelky reagují na aktuální situace a plynule a nenásilně začleňují odpovědi do připraveného programu. Učení tak probíhá nepřetržitě, je určováno ročním i denním časem a také dětskou potřebou poznávat bezprostředně a neustále. Děti vnímají svět, ve kterém žijí, všemi smysly.

 

Projekt je ukončen.

Novinky za Společnosti