Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Informace k přijímacímu řízení - důležité!

 
MILÍ UCHAZEČI O OBOR KOMBINOVANÉ LYCEUM A REPRODUKČNÍ GRAFIK,
 
ZMĚNILI JSME TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. TÝKÁ SE TĚCH Z VÁS, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ K 2. KOLU V 1. ŘÁDNÉM TERMÍNU. PŮVODNÍ TERMÍN BYL STANOVEN NA 15. 5. 2019, NYNÍ JE 26.4. 2019 OD 9.00 V HORNICKÉ ULICI.
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, KOLEGIUM ŠKOLY
 

Rada Společnost 17. 6.

Vážení a milí členové,

zvu Vás na radu naší Společnosti, která bude ve čtvrtek 7.6. v 17:00 v ateliéru školy.

Navrhovaný program:
1) Informace o dění ve škole + informace z kolegia 
2) Zhodnocení školního roku + co vyplynulo z kulatého stolu
3) Organizační změny ve společnosti
4) Ostatní a různé 

Pokud máte nějaké další věci do programu, dejte mi prosím vědět.

Vratislav Balík
předseda Společnosti Waldorfské školy Příbram