Finance

Zde naleznete veškeré dokumenty týkající se financí Společnosti Waldorfské školy Příbram.

Příloha k účetí uzávěrce

Výsledovka k 31. 12. 2012

Finanční rozvaha ke dni 31. 12. 2012

Přehled získaných grantů