Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Co nás čeká ve školním roce 2018/2019

Budeme se opět pravidelně setkávat na nosném programu Poupátka, každé úterý dopoledne. Katka Mertlíková už odešla za pracovními povinnostmi, tento rok tedy bude v tomto setkání doprovázet Míša Klímková a Denisa Skalická. Rezervace budou opět podmínkou dění setkání, pokud nebude nikdo nahlášen, lekce se nekoná! Míša se bude starat o rytmickou část - kroužek s říkankami, písněmi a tanečky, prstové hry atd. Denisa se bude věnovat tvoření s maminkami.

Setkávání nosících maminek - druhý čtvrtek v měsíci s Markétou

Kurzy vázání dětí do šátku - dle domluvy s Markétou

Těhotenská podpůrná skupina - dle domluvy s Markétou

Kurzy šití bot a pásků - dle domluvy s Denisou 

 

Těšíme se na vás!