Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

co se děje v roce 2018

V našem rodinném centru se díle scházíme každé úterý. Přidala se k nám lektorka Denisa Skalická, která je zkušená organizátorka kurzů Šití bot. Katka Mertlíková se vzdělává v oblasti jógy pro děti. Míša Klímková začla dálkově studovat Učitelství pro MŠ, tedy už podporuje Poupátko spíše z domu správou webu atd.