Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

První setkání v novém školním roce už 4. 9. 2018 :)

Milí rodiče a děti,

těšíme se na vás na prvním setkání našeho rodinného centra při úterním programu Hrajeme si, zpíváme a to 4. 9. 2018 od 9 hodin.

S pozdravem 

 

Vaše Poupátko