Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Rodinné centrum Poupátko

1Milí rodiče,

Vítáme vás na stránkách mateřského centra, které je členem Společnosti waldorfské školy Příbram.

Nabízíme pravidelná setkávání pro rodiče s malými dětmi (od miminek přes batolátka až po předškolní děti), poskytujeme také podpůrný program pro těhotné ženy.

Přístup k dětem je individuální, laskavý, děti si mohou hrát s hračkami z přírodních materiálů. Prostor má dřevěnou podlahu, nábytek, vše je v jemných, pastelových barvách. Toto spolu se zpěvem a tanečky (v programu) působí uklidňujícím, blahodárným dojmem na dětskou psychiku v dnešní uspěchané době. Rodiče i děti u nás mohou aktivně relaxovat při tvořivé dílně. Čaj a káva jsou v ceně vstupu, vstup je 70,- pro celou rodinu, je možnost zakoupení pernamentky 10 vstupů/ 600,- (platnost 1 rok), příspěvek je dobrovolný, pokud vám vaše situace neumožňuje zaplatit a přesto by jste rádi přišli, je možné se domluvit.
Program:
Hravé úterý: každé ÚTERÝ 8:30 -11:30 hod. (hrajeme si zpíváme, tančíme, procvičujeme řeč, hrajeme na jednoduché nástroje)

Tvořivý čtvrtek: každý čtvrtek 8:30-11:30 hod. (malujeme, tvoříme s rodiči i dětmi, dle rytmu roku)

v tyto dny se střídají lektorky PharmDr. Katka Mertlíková tel.: 777 017 398Michaela Klímková, DiS. - tel. 731 517 481, Denisa Skalická - tel.:  777 669 748 
Setkání nosících maminek
: 2.streda v měsíci 9 -11:45 hod., lektorka Markéta Pavlásková, DiS., tel: 777 690 123
Těhotenská podpůrná skupina s dulou
: středy co 14 dnů 18-20:30 hod, lektorka Mgr.Lucie Kušnírová, tel.: 604 554 025

Kurzy šití bot - naše zručná lektorka Denisa Skalická učí šít barefoot boty, obvykle víkend. Nejbližší termín 25.-26.11. 2017

Kurzy vázání dětí do šátku - lektorka Markéta Pavlásková

 

Protože fungujeme při škole, v době prázdnin a svátků nemáme otevřeno.

Před první návštěvou nebo pokud přijdete po delší době nás prosím kontaktujte, děkujeme :)

Kde : v prostorách domečku družiny Waldorfské školy Příbram

(projdete zahradou - hřištěm školy, vpravo nahoře je branka, domeček se nachází v zahradě Kličkovy vily MŠ)

v měsících teplých (květen, červen, září) program často přesouváme ven na louku Svaté hory, což pravidelným klientům dáváme vědět formou sms, proto raději pište předem, kde jsme, pokud by jste nás nenašli v domečku volejte.

 

 

2

 

Více o programu: ideální je pro děti princip nádechu a výdechu, proto je program s nároky na pozornost (nádech) střídán s volnou hrou (výdech)...

Hravé úterýhrajeme si zpíváme, tančíme s dětmi, procvicujeme řeč při říkadlech a jemnou motoriku při prstových hrách

Tvořivý čtvrtek :  malujeme, tvoříme s dětmi i maminkami

Tyto dva programy jsou nosné pro naše centrum, jsou také nejvíc nesené v duchu waldorfské pedagogiky. Začínáme svačinkou, u které společně usedneme a popřejeme si k jídlu, poté volná hra. Kol 10 hod začíná program pro děti, který by měl trvat do půl hodiny (delší řízená činnost by děti zatěžovala). Poté opět volná hra, pro děti tak důležitá. Maminky si mohou u ní také vydechnout, nebo pokračovat vlastní tvorbou (šití panenek atd). U nás je to trochu jako kavárna, kde vám připravíme kávu, čaj (zdarma) a poklábosíme :).

 

Setkání nosících maminek maminky hlavně miminek a batolat, které spojuje zájem o kontaktní rodičovství, nošení dětí, kojení,....sdílejí své zkušenosti a někdy si i zatančí s miminky v šátku. Pravidelně 2. středa v měsíci.

 

Podpůrná skupina těhotných žen: neformální příprava s dulou na vědomý porod a mateřství skrze sebe-poznávání a sdílení. Relaxace, naladění na miminko, povídání a příjemné posezení u šálku čaje pro těhotné případně i čerstvé maminky s miminky. Náplň posezení se odvíjí od individuálních potřeb zůčastněných https://www.facebook.com/zenskykruhpribramsko/?fref=ts. Setkávání co 14 dní středa odpoledne 18-20:30h.

Více fotek z interiéru domečku zde : https://www.facebook.com/pg/satkovanipribram/photos/?ref=page_internal

 

Historie a bližší seznámení: Rodinné centrum je projektem občanského sdružení Společnost waldorfské školy Příbram, jehož členy jsou rodiče a přátelé waldorfské školy. Poupátko vzniklo v červnu 2003 z aktivity několika maminek malých dětí, které se začaly společně pravidelně scházet a snažily se se svými dětmi tvořivě a smysluplně prožívat dobu své mateřské dovolené.1 Od začátku je spojoval zájem o waldorfskou pedagogiku, kterou považují za velmi blahodárnou pro své děti. (Zvláště v dnešní době, kdy doba dětství je neustále uměle zkracována a přeintelektualizovaný a přetechnizovaný svět se snaží nesmyslně urychlit dětský vývoj.) Zajímavostí je, že z této aktivity se také zrodila současná Mateřská škola při Waldorfské škole Příbram

http://waldorf.pb.cz/materska-sk (jedna z učitelek stála u zrodu našeho centra).

Waldorfská pedagogika nabízí laskavý, individuální přístup s hlubokým respektem k dětskému vývoji, vyhýbá se urychlování dětí, má láskyplný vztah k přírodě - obklopuje děti přírodními materiály k životu, tvorbě i hraní, omezuje na minimum technické podněty (reprodukovaná hudba, tv, počítače, zvuky strojů v okolí,...), vytváří kolem dětí hřejivou náruč, kde mohou být sami sebou. Rodiče u nás tvoří společenství plné vzájemného přátelství, podpory a otevřenosti. Mohou se svěřit se svými výchovnými otázkami a často společně najdeme odpověď. Více zde http://files.naruc.webnode.cz/200003171-106be11658/Co%20je%20waldorfska%20pedagogika.doc

Pokud to počasí dovolí, trávíme čas s dětmi venku v přírodě na Svaté hoře. Protože jsou děti malé, tak jen v době teplé a slunečné program z domečku prožijeme venku na louce - takto probíhá téměř každé hravé úterý v měsíci červnu...

Rodinné centrum Poupátko možnost využívat pro svoji činnost velmi hezký prostor domečku Waldorfské školy. 

. 2

Zdrojem finančních prostředků pro rodinné centrum Poupátko jsou příspěvky návštěvníků a výtěžek z prodeje vlastních výrobků na jarmarku Waldorfské školy. Peníze jsou použity pro nákup čaje, kávy (které jsou volně k dispozici návštěvníkům) výtvarného materiálu, materiálů pro dílny, pomůcky a literaturu. Naše lektorky pracují dobrovolně, z lásky k dětem, nadšení pro jejich zdravý a šťastný vývoj, z touhy podpořit v dnešní době už tak ohroženou pozici rodin... za to jim patří velký dík...18

Po odborné stránce spolupracuje rodinné centrum s Asociací českých waldorfských mateřských škol, Kruhem mateřských center pracujících na principech waldorfské pedagogiky a s holandskou nadací Helias zastoupenou Cornelisem Boogerdem. Provozovatelky centra se pravidelně vzdělávají na seminářích Kruhu waldorfských mateřských center https://www.ikruh.cz/, které zahrnují odborné přednášky pro vychovatele nejmenších dětí. Dvakrát ročně tyto semináře jsou i pro rodiče malých dětí, tedy je možnost se něco zajímavého dozvědět a prožít podnětné chvíle v prostorách waldorfské mateřské školy v Praze 6, v kruhu podobně naladěných rodičů a vychovatelů z celé republiky. Na tyto semináře pravidelně zveme naše rodiče.

 

 

 

PICT0004

 

Více o lektorkách: 

Michaela Klímková, DiS. - maminka 4 dětí, studentka Pedagogické fakulty JCU - učitelství pro MŠ, vystudovala Akademii sociálního umění a léčebné pedagogiky http://www.akademietabor.cz/studium, pravidelné vzdělávání na seminářích Kruhu wald.mat.center https://www.ikruh.cz/o-kruhu-offmenu - waldorfská pedagogika pro vychovatele malých dětí, seminář průvodkyně kontaktním rodičovstvím

Pharm.Dr.Kateřina Mertlíková - maminka 3 dětí, je na vysoké úrovni v šití hraček a postaviček stolku ročních dob, ovčích panenek, absolvovala kurzy šití u Hany Ženíškové http://www.ovcipanenky.cz/

Markéta Pavlásková, DiS - maminka 2 dětí, její program spojuje rodiče, kteří nosí svá dítka v šátku či nosítku, většinou jsou to maminky miminek a batolat. Markéta je vzdělaná v celé problematice nošení dětí v šátku, wald.pedagogice prvního sedmiletí (3 letý seminář) http://www.awms.cz/trilete-studium/, v cvičení s dětmi v šátku či nosítku https://www.facebook.com/satkovanipribram/.

Mgr. Lucie Kušnírová -  maminka 2 dětí, zajímá se o  kontaktní rodičovství, provázení těhotných a kojících maminek, dula, lektorka montessori pedagogiky .

 

 

3