Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Rodinné centrum "Poupátko"

1Milí rodiče,

vítejte na stránkách waldorfského rodinného centra Poupátko, které je určeno pro rodiče s malými dětmi (nejčastěji jsou to děti 0-4 roky)

Co nabízíme? Pravidelná setkávání v duchu waldorfské pedagogiky pro nejmenší děti, vytváříme otevřené společenství rodičů s dětmi.

 Před první návštěvou nás prosím kontaktujte, dle programu a kontaktu u něj uvedeného,děkujeme.

Hravé úterý: každé úterý 9-12 hod. Společně si hrajeme, pro děti máme připravenou rytmickou část, kdy tančíme, zpíváme v kroužku básničky a písničky v rytmu roku, hrajeme jednoduché hry a procvičujeme prstíčky při prstových hrách (vařila myšička kašičku,...). S dětmi, které pravidelně navštěvují naše centrum slavíme skromné narozeniny. Především pro rodiče je připravená tvořivá dílna, kdy se mohou naučit vyrobit pro děti hračky, dekorace do interiéru. Děti pokud chtějí, tvoří taky, nebo mají volnou hernu, všechny hračky jsou ze dřeva nebo z přírodních materiálů. Příspěvek 70,- (je dobrovolný, v případě nouze, možno domluvit, platí jako vstup pro celou rodinu), lze zakoupit 10 vstupů za 600,-.

Lektorka : Michaela Klímková DiS. (731 517 481), Denisa Skalická ( 777 669 748)

Tvořivý čtvrtek : 1. a 3. čtvrtek v měsíci 8:30-11hod zaměřený především na tvorbu rodičů (výroba hraček z přírodních mat., ovčí panenky, postavičky stolku ročních dob, zvířatka, skřítci,...), děti si volně hrají s našimi hračkami ze dřeva a vlny, když maminky pilně pracují a zrovna nepotřebují poradit, lektorka si s dětmi pohraje, zazpívá... Lektorka PharmDr. Kateřina Mertlíková (777 017 398), Příspěvek 70,- (je dobrovolný, v případě nouze, možno domluvit), lze zakoupit 10 vstupů za 600,-.

 

Setkání nosících maminek: každý 2. čtvrtek v měsíci 9-11:45, kdy maminky hlavně miminek a batolat, které spojuje zájem o kontaktní rodičovství, nošení dětí, kojení,....sdílejí své zkušenosti a někdy si i zatančí s miminky v šátku. Lektorka Markéta Pavlásková (777 690 123)  Příspěvek 70,- (je dobrovolný, v případě nouze, možno domluvit), lze zakoupit 10 vstupů za 600,-.

Podpůrná skupina těhotných žen:  (středy co 14 dnů) : od 18 hod., neformální příprava s dulou na vědomý porod a mateřství skrze sebe-poznávání a sdílení. Relaxace, naladění na miminko, povídání a příjemné posezení u šálku čaje pro těhotné případně i čerstvé maminky s miminky. Náplň posezení se odvíjí od individuálních potřeb zůčastněných. Příspěvek 70,- (je dobrovolný, v případě nouze, možno domluvit), lze zakoupit 10 vstupů za 600,-.  Lektorka Lucie Kušnírová (604 554 025).

U všech vstupů platí možnost slevy při zakoupení 10 vstupů - sleva 10,- na každý vstup, platnost 1 rok)

Kde : v prostorách domečku družiny Waldorfské školy Příbram

(projdete zahradou - hřištěm školy, vpravo nahoře je branka, domeček se nachází v zahradě Kličkovy vily MŠ)

2

 

Bližší informace:Rodinné centrum Poupátko je projektem občanského sdružení Společnost waldorfské školy Příbram, jehož členy jsou rodiče a přátelé waldorfské školy. Poupátko vzniklo v červnu 2003 z aktivity několika maminek malých dětí, které se začaly společně pravidelně scházet a snažily se se svými dětmi tvořivě a smysluplně prožívat dobu své mateřské dovolené.1 Od začátku je spojoval zájem o waldorfskou pedagogiku, kterou považují za velmi blahodárnou pro své děti. (Zvláště v dnešní době, kdy doba dětství je neustále uměle zkracována a přeintelektualizovaný a přetechnizovaný svět se snaží nesmyslně urychlit dětský vývoj.)

Waldorfská pedagogika nabízí laskavý, individuální přístup s hlubokým respektem k dětskému vývoji, vyhýbá se urychlování dětí, má láskyplný vztah k přírodě - obklopuje dětmi přírodními materiály k životu, tvorbě i hraní, omezuje na minimum technické podněty (reprodukovaná hudba, tv, počítače, zvuky strojů v okolí,...), vytváří kolem dětí hřejivou náruč, kde mohou být sami sebou. Rodiče u nás tvoří společenství plné vzájemného přátelství, podpory a otevřenosti. Mohou se svěřit se svými výchovnými otázkami a často společně najdeme odpověď.

Pokud to počasí a čas dovolí, pořádáme také akce venku v přírodě s tématem přírodního rytmu a slavností (viz dolní část textu), nebo se jen setkáme na Svaté hoře v době teplé a slunečné a program z domečku prožijeme venku na louce...Těšíme se na vás, jste srdečně zváni :).

Od listopadu 2003 má rodinné centrum Poupátko možnost využívat pro svoji činnost velmi hezký prostor družiny Waldorfské školy. Tato skutečnost umožnila, že se Poupátko mohlo pomalu rozrůstat a mohly přijít další maminky s dětmi.

Začíná se společnou svačinkou, kterou si maminky pro své děti přinášejí z domova. Potom následuje chvíle pro jednoduché pohybové hry zapojující děti i maminky (týká se hravého úterý). (V současnosti je průměrný věk dětí v Poupátku méně než 2 roky. Pohybové hry jsou voleny s ohledem na potřeby takto malého dítěte.) Zbytek času tráví děti volnou hrou, při které rády využívají hračky z přírodních materiálů (vlny, dřeva apod.), které jsou tu pro ně připraveny. 2Zatím, co si děti hrají, maminky se společně věnují výrobě drobných hraček, uměleckým činnostem, pro děti je také možnost tvořit jednoduché výrobky z přírodních materiálů, nebo si kreslit voskovými bločky, které jsou pro malé dětské ruce velmi vhodné.

Zdrojem finančních prostředků pro rodinné centrum Poupátko jsou příspěvky (Kč 60,- za každou schůzku) a výtěžek z prodeje vlastních výrobků na jarmarku Waldorfské školy. Peníze, které takto Poupátko získá, jsou použity pro nákup výtvarného materiálu, pomůcek a literatury.18

Od svých přátel z Holandska dostalo Poupátko několik hezkých hraček, všechny hračky v centru jsou z přírodních materiálů, především ze dřeva a šité panenky a zvířátka z vlny a látek.

Po odborné stránce spolupracuje rodinné centrum s Asociací českých waldorfských mateřských škol, Kruhem mateřských center pracujících na principech waldorfské pedagogiky a s holandskou nadací Helias zastoupenou Cornelisem Boogerdem. Provozovatelky centra se pravidelně vzdělávají na seminářích Kruhu waldorfských mateřských center, které zahrnují odborné přednášky pro vychovatele nejmenších dětí. Dvakrát ročně tyto semináře jsou i pro rodiče malých dětí, tedy je možnost se něco zajímavého dozvědět a prožít podnětné chvíle v prostorách waldorfské mateřské školy v Praze 6, v kruhu podobně naladěných rodičů a vychovatelů z celé republiky. Na tyto semináře pravidelně zveme naše rodiče i rodiče waldorfské mateřské školy Příbram.

 

 

 

PICT0004

 

Více o lektorkách: 

Michaela Klímková, DiS. - maminka 3 dětí, studentka Akademie sociálního umění a léčebné pedagogiky, pravidelné vzdělávání na seminářích Kruhu wald.mat.center - waldorfská pedagogika pro vychovatele malých dětí, seminář průvodkyně kontaktním rodičovstvím

Pharm.Dr.Kateřina Mertlíková - maminka 3 dětí, je zkušená v šití hraček a postaviček stolku ročních dob, ovčích panenek, pravidelně se vzdělává na seminářích waldor.pedagogiky pro vychovatele malých dětí

Markéta Pavlásková, DiS - maminka 1 dítěte, její program spojuje maminky, které nosí svá dítka v šátku či nosítku, většinou jsou to maminky miminek a batolat. Maminka vzdělaná v nošení dětí v šátku, wald.pedagogice prvního sedmiletí (3 letý seminář), tanec s dětmi v šátku či nosítku.

Mgr. Lucie Kušnírová -  maminka 2 dětí, zajímá se o waldorfskou i montessori pedagogiku a další alternativní směry pedagogiky, kontaktní rodičovství, provázení těhotných a kojících maminek, dula ve výcviku.

Přibližný program: ideální je pro děti princip nádechu a výdechu, proto je program s nároky na pozornost (nádech) střídán s volnou hrou (výdech)...

hravé úterky :9-9:15 přichod, přivítání

            9:15-9:35 společná svačina, kavárna (čaj, káva, caro...)

            9:35-10:00 volná hra

            10:00-10:20 rytmické hry, básničky, písničky, tanečky, hry, prstové hry, v závěru zpívánky s jednoduchými nástroji nebo divadélko

            10:20-10:45 volná hra

            10:45-11:40 tvořivá dílna (pro dospělé, děti se občas přidají, jinak si volně hrají)

            11:40-12h společný úklid, mytí nádobí, rozloučení

čtvrtky tvořivé jednou za dva týdny:

           8:30-8:45 hod příchod, přivítání

           8:45-9:15 společná svačinka

           9:15-10:45 tvořivá dílna, děti volná hra nebo zkouší jednoduché úkony tvorby (šití tupou jehlou, kreslení voskovými bločky)

           10:45-11 hod úklid, rozloučení

čtvrtky nosících maminek jednou měsíčně:

            9hod-11:45 setkání s nosícími maminkami, sdílení zkušeností, lze si osahat, případně si lze vyzkoušet různé druhy šátků a nosítek. Pokud chcete, vezměte si i pohodlné oblečení, zatancujeme si s dětmi na srdci.

3

             

Akce/slavnosti venku v přírodě:


Jsou složitější na přípravu, konají se tedy dle možností a času lektorek, také dle ochoty rodičů pomoci, pokud máte zájem dejte nám prosím vědět, akcí pak může být víc. Slavnosti se dělají ve skromném, jednoduchém duchu, tak aby byly příjemné a srozumitelné malým dětem.

Možná témata dle rytmu roku:

září, říjen: Sv. Václav, posvícení - sklizeň, obilí, pečení chleba, poděkování za úrodu, zahradní slavnost

                   Sv. Michael - odvaha, pouštění draků, sběr jeřabin, navlékaní korálků z přírodnin

listopad: Sv. Martin - lucerničkový průvod se zpěvem

prosinec: téma vánoc - koledy, ochutnávka cukroví, zimní procházka s nošením dobrot zvířatům v lese

leden: Tříkrálová procházka zimní krajinou se zpěvem

únor: tvoření hromničkové svíčky, která se pak zapaluje při bouřkách po celý rok

březen: vynášení morany a vítání jara

duben: velikonoční slavnost - hledání pokladu od zajíčka, pletení z proutí

květen: Májová slavnost - oplétání Májky pentlemi na rozkvetlé louce, pletení věnců z kvítí nebo Otevírání studánek

červen: Svatojánská zahradní slavnost se svatojánským ohněm