Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Pedagogický sbor

Třída Sedmikráska

tel.: 731 226 822, 318 695 339
Ivana Petrušková
e-mail: Petruskova (na) waldorf.pb.cz

AnnaMarie Steinbach
e-mail: Steinbach (na) waldorf.pb.cz

Třída Mateřídouška

tel.: 604 138 007

Novinky v mateřské škole