Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Výsledky zápisu do MŠ na rok 2018/2019

Výsledky zápisu do mateřské školy na školní rok 2018/2019 naleznete zde.

Novinky v mateřské škole