Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Stanovená kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/19

Kritéria naleznete zde.

Novinky v mateřské škole