Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Zápis do mateřské školy 5. 5. 2018

ZÁPIS 2018 PLAKÁTEK

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/19 proběhne
v sobotu 5. května 2018
od 10.00 do 16.00 hodin
v prostoru budovy mateřské školy na adrese
Nám. Dr. J. Theurera 261, 26101 Příbram II.

S sebou je nutné mít:
- občanský průkaz zákonných zástupců
- rodný list dítěte
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, která je ke stažení na stránkách školy
- potvrzení o řádném očkování dítěte od lékaře, které je součástí žádosti
Kritéria pro přijetí:
- dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona
- kapacita mateřské školy

organizace zápisu:
V den zápisu bude přijata žádost o přijetí do mateřské školy a proběhne rozhovor se zákonnými zástupci dítěte.

 

Žádost o přijetí dítěte
Příloha žádosti - potvrzení lékaře
Dotazník k zápisu

Novinky v mateřské škole