Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Letní provoz mateřské školy

Naše mateřská škola bude v době letních prázdnin otevřena v týdnu od 7. do 11. srpna 2017. Zájemci z jiných MŠ Příbram, kteří budou chtít v tuto dobu umístit své dítě do naši MŠ, přinesou vyplněnou přihlášku dítěte, která je ke stažení zde (s potvrzením od lékaře) a kopii evidenčního listu dítěte z kmenové MŠ. Tyto dokumenty přinášejte prosím od 2. do 31. května 2017, děkujeme.