Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Výsledky zápisu do MŠ na rok 2018/2019

Výsledky zápisu do mateřské školy na školní rok 2018/2019 naleznete zde.

Stanovená kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/19

Kritéria naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro rok 2017/2018

Výsledky naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení do MŠ ze dne 17. 10. 2014

Výsledky přijímacího řízení do MŠ ze dne 17. 10. 2014 naleznete zde.

Mateřská škola

Zápis do nově otevírané waldorfské školky, která bude otevřena od 1.1. 2015, se koná 17.10.2014 od 15 h do 19 h v prostorách Waldorfské školy Příbram.

Budova školky se nachází na náměstí Dr. J. Theuera a v současné době zde probíhá intenzivní rekonstrukce.

Vznikem této školky se naše škola stane celostním systémem waldorfského vzdělávání v Příbrami i v celé ČR.

 

Web lesního klubu "W lese"

Novinky v mateřské škole