Studijní skupina

Po Velikonocích začíná úterní studijní skupina s novým tématem své práce. Budeme se věnovat knize Rudolfa Steinera "Světové dějiny ve světle anthroposofie a jako základ poznání lidského ducha." Jedná se o soubor devíti přednášek konaných v Dornachu od 24.12.1923 do 1.1.1924 během zakládajícího shromáždění Všeobecné anthroposofické společnosti. Mezi oblasti,kterými se budeme věnovat patří: vývoj paměti, konfrontace malých národů se staršími, Gilgameš a Enkidu, řecká kultura, Alexandr Veliký, období duše vědomé, impulsy Goetheana. Těšíme se na nové informace a vítáme nové zájemce. Scházíme se ve 3.třídě každé úterý od 16 hodin.
Eva Lánská

Císař a král Karel IV.-přednáška 23. 1. 2018

 cisar-a-kral

Říjen 2016

Začátkem října nás navštívil pan Jiří Šimáček z Prahy, aby nás seznámil s triptychem „Grál" od Anny Mayové. Na základě obrazů z historie jsme se po krůčcích dostali až k rosekruciánům a poutavému vyprávění o Christianovi Rosenkreuzovi. Tohoto představitele a jeho životní cestu nám přibližuje kniha J.V.Andreae „Chymická svatba Christiana Rosenkreuze roku 1459", kterou začínáme společně studovat.

Studijní skupina se schází v úterý od 16 hodin ve 4.třídě WŠ.

Eva Lánská
Alena Truhlářová
Říjen 2016

Nové téma pobočky Antroposofické společnosti

 

as 2014

Slovo PhDr. Václava Hubeného k začátku školního roku

Vážení přátelé!

Se začátkem školního roku stojíme také na začátku nového cyklu přednášek z oblasti nepřeberného bohatství anthroposofické duchovní vědy. To je vhodná příležitost připomenout si, čím je pro nás anthroposofie, co pro nás může znamenat, přistupujeme-li k ní s pravou úctou a pokorou.
Když se člověk oddává pouze svým zrcadlovým myšlenkám o vnější přírodě, pak jen opakuje minulost, žije v mrtvolách božství. Ale myšlenky, které přijímáme z duchovního bádání, jsou oživeny v imaginaci, inspiraci a intuici. Takové myšlení představuje duchovní formu přijímání lidstva. Duchovní poznání tak je začátkem kosmického kultu přiměřeného současnému lidstvu. Člověk tak proměňuje vnější pozemský svět svým vlastním duchovnem, když koná duchovní přijímání lidstva. Svět se stává chrámem, stává se Božím domem. Poznávající člověk se stává obětující bytostí, když ve svém láskou prostoupeném chtění zpětně proměňuje hmotu v ducha.

Ústřední význam na cestě moderního zasvěcení má pocit úcty. Tato vlastnost představuje výchozí bod i pro esoterní práci ve skupinách. Že má úcta takový význam, spočívá v tom, že zbožnost je v naší epoše nejdůležitějším vychovatelem duše vědomé. Rudolf Steiner poukazuje na to, že žákem duchovní vědy může být jen ten, kdo má základní naladění úcty vůči pravdě a poznání. Připomíná: „Nevyvineme-li v sobě hluboce založený pocit, že je něco vyššího než my, nenajdeme v sobě ani sílu vyvíjet se vzhůru k něčemu vyššímu. Kdo chce být žákem tajné vědy, musí se proto energicky vychovávat ke zbožnému, úctyplnému, uctívajícímu naladění." A dále pokračuje: „Můžeš dosáhnout správného vědění, jen když ses naučil vážit si tohoto vědění."

To jsou závažná slova, kterými se Rudolf Steiner obrací na žáky duchovní vědy.

A připomeňme si v této souvislosti jiná závažná slova, kterými se obrací na žáky duchovní vědy Sergej Prokofjev. Z evangelia známe slova, která byla řečena apoštolovi Tomášovi jako reprezentantu epochy duše vědomé. „Blažení, kteří neviděli a uvěřili." A Podle Sergeje Prokofjeva můžeme předpokládat, že tato slova by mohla přijmout ve světle moderního zasvěcení formu: „Blažení, kdo nevidí a přece poznávají." A pokračuje: „V tomto smyslu jsou opravdu požehnaní ti, kteří dnes jednají ve světě na základě anthroposofického poznání duchových světů.

Nechť jsou nám uvedené myšlenky inspirací v našem studiu duchovních pravd, nechť prostoupí celou naši bytost, naše myšlení, cítění i chtění.

Příbram 7. 9. 2014
PhDr. Václav Hubený

Obřad posvěcení člověka 19. října

obec-krestanu

Vás zve na

Obřad posvěcení člověka

sobota 19.10. 2013

Waldorfská škola Příbram II-327

Program:

9.30 h – Svobodné náboženství

10.00 h – Obřad pro děti

10.30 h – Obřad posvěcení člověka

Info: Tomáš Boněk, Na Špejcharu 3, Praha 7, tel.,fax: 233 322 150, www.obec-krestanu.cz, nebo Eva Lánská tel.602 866 434

Obřad posvěcení člověka 16. listopadu

obec-krestanu

Vás zve na

Obřad posvěcení člověka

sobota 16 .11. 2013

Waldorfská škola Příbram II-327

Program:

9.30 h – Svobodné náboženství

10.00 h – Obřad pro děti

10.30 h – Obřad posvěcení člověka

Info: Tomáš Boněk, Na Špejcharu 3, Praha 7, tel.,fax: 233 322 150, www.obec-krestanu.cz, nebo Eva Lánská tel.602 866 434

J. W. Goethe - "Faust" 24. září

faust

Smysl nemoci a osud člověka 26. listopadu

 

smysl-nemoci