Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Informace k přijímacímu řízení - důležité!

 
MILÍ UCHAZEČI O OBOR KOMBINOVANÉ LYCEUM A REPRODUKČNÍ GRAFIK,
 
ZMĚNILI JSME TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. TÝKÁ SE TĚCH Z VÁS, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ K 2. KOLU V 1. ŘÁDNÉM TERMÍNU. PŮVODNÍ TERMÍN BYL STANOVEN NA 15. 5. 2019, NYNÍ JE 26.4. 2019 OD 9.00 V HORNICKÉ ULICI.
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, KOLEGIUM ŠKOLY
 

Studijní skupina

Po Velikonocích začíná úterní studijní skupina s novým tématem své práce. Budeme se věnovat knize Rudolfa Steinera "Světové dějiny ve světle anthroposofie a jako základ poznání lidského ducha." Jedná se o soubor devíti přednášek konaných v Dornachu od 24.12.1923 do 1.1.1924 během zakládajícího shromáždění Všeobecné anthroposofické společnosti. Mezi oblasti,kterými se budeme věnovat patří: vývoj paměti, konfrontace malých národů se staršími, Gilgameš a Enkidu, řecká kultura, Alexandr Veliký, období duše vědomé, impulsy Goetheana. Těšíme se na nové informace a vítáme nové zájemce. Scházíme se ve 3.třídě každé úterý od 16 hodin.
Eva Lánská