Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Zápis do 1. třídy

zapis-ws

Masopust 1. března 2019

Masopust  net

Waldorf 100

waldorf100

Pohlednice-thb

 

 

Kurz eurytmie

kurz-eurytmie