Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost,
schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.

Rodinné centrum

Mateřská škola

Bakaláři

 

pf bakalari 04

Společnost Waldorfské školy Příbram

Anthroposofická společnost

Walden 2019

walden2019

Eurytmie ve Waldorfské škole - dokument

waldorf-eurytmie